Xiangqi Shop
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

HẾT TRẬN

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

Thủ nghĩa thành nhân
Thoái tư bổ quá
Nhập mạc chi tân
11
Thế số 1
tung

hai trăm sáu mươi bảy ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Nguyen Linh # 2065 Nguyen Linh  2023-12-04 20:47:34 Tới lượt Đỏ đi
Giang Nguyễn # 2060 Giang Nguyễn  2023-12-01 22:49:40 Tới lượt Đen đi
bsndgnmaeg # 2052 bsndgnmaeg  Nguyễn Nhật Đăng # 2058 Nguyễn Nhật Đăng  2023-12-01 21:59:08 Tới lượt Đỏ đi
mr.HamHocHoi # 1996 mr.HamHocHoi  bsndgnmaeg # 2052 bsndgnmaeg  2023-11-26 13:52:05 Tới lượt Đỏ đi
Mai Trâm # 2016 Mai Trâm  quocquoc # 2051 quocquoc  2023-11-26 12:36:26 Tới lượt Đỏ đi
T...Long # 2012 T...Long  snfjsakfsahf # 2013 snfjsakfsahf  2023-10-31 09:31:08 Tới lượt Đen đi

hai trăm sáu mươi tám ván cờ đã đấu xong

Thiệu Huy # 506 Thiệu Huy  Mai Quyên # 505 Mai Quyên  2023-04-24 23:44:53 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
Mai Quyên # 505 Mai Quyên  Thiệu Huy # 506 Thiệu Huy  2023-04-24 22:58:12 Tới lượt Đen đi Hòa
Mai Quyên # 505 Mai Quyên  Thiệu Huy # 506 Thiệu Huy  2023-04-24 22:55:05 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Mai Quyên # 505 Mai Quyên  Nguyên Vũ # 663 Nguyên Vũ  2023-04-24 22:00:24 Tới lượt Đỏ đi Hòa

Bình luận

Top