Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Cờ tướng
Email: cotuongdottop@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-09 17:47:29
Điểm: 24
Số trận thắng: 7
Số trận hòa: 3
Số trận thua: 3
Tổng số trận: 13

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
746c64f2ae906dd10e8e37d06657a978 # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 4 Cờ tướng Hòa Đã đấu xong 2023-03-12 13:26:32
d654710157e42e0dd1ef591d3d7231c8 # 4 Cờ tướng # 15 Cùng rao Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-03-11 08:40:07
fdaa68bc69cafb5bb25718dfebfe6033 # 5 Robot # 4 Cờ tướng Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-03-11 08:37:48
e8150bfee3cf446a187ae9780ec6d1bf # 4 Cờ tướng # 2 Kambria Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-03-10 20:03:29
d25f1e83ccb28880ac4778f5461387a8 # 1 Tung # 4 Cờ tướng Hòa Đã đấu xong 2023-03-10 18:38:12
5eeb9cc58bda6d1753bde134c132fc3b # 5 Robot # 4 Cờ tướng Hòa Đã đấu xong 2023-03-10 15:01:39
d14ad9f24d6676e668bb7df54ee14199 # 1 Tung # 4 Cờ tướng Khách thắng Đã đấu xong 2023-03-10 14:55:26
26e5b6f7b6e8d6d378a5f3137109423e # 4 Cờ tướng # 1 Tung Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-03-10 14:37:14
76ccbf4c4069de486dcec3049cee851a # 4 Cờ tướng # 1 Tung Khách thắng Đã đấu xong 2023-03-10 09:51:32
ecddbcd0ea47dfa1fa050da13f6f9f33 # 2 Kambria # 4 Cờ tướng Khách thắng Đã đấu xong 2023-03-10 09:45:37

Bình luận