Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

HẾT TRẬN

Xiangqi Shop

Giải cờ thế Thách đấu

Lưu bàn cờ Xếp lại

ba mươi ba thế cờ của kỳ thủ

Đăng cao lý hiểm
Lạc mã đình tham
Phan viên ngọa triệt
Thanh đình điểm thủy
Thế cờ tuyệt hay
Hàng long phục hổ

hai trăm sáu mươi ba ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Anam92 # 1971 Anam92  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 16:07:58 Tới lượt Đen đi
Anam92 # 1971 Anam92  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:14:25 Tới lượt Đen đi
tamz1992 # 1959 tamz1992  Ha Minh # 1968 Ha Minh  2023-10-02 00:36:46 Tới lượt Đỏ đi
thanh long # 1950 thanh long  Ha Minh # 1968 Ha Minh  2023-10-02 00:33:43 Tới lượt Đỏ đi
1
saki132 # 1957 saki132  Tú Như # 1967 Tú Như  2023-10-01 23:37:20 Tới lượt Đen đi
Dương Lương # 1831 Dương Lương  2023-09-25 20:33:11 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đã đấu xong

Bound Robby # 1969 Bound Robby  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:13:10 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:26:18 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:05:59 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:25:52 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:10:19 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 11:57:58 Tới lượt Đen đi Hòa

Bình luận

Top