Sảnh chờ

Tên phòng Tới lượt Kết quả Hành động Lần cuối chơi

bảy mươi tư ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

pm1 # 1112 Ngoc Minh # 1115 Hoang_TH Tới lượt Đen đi
123abc # 262 quy vu # 1137 maikim96 Tới lượt Đen đi
an # 1118 Thư # 864 long chen Tới lượt Đỏ đi

chín mươi lăm ván cờ đã đấu xong

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top