Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Tung
Email: tung.42@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-08 15:18:25
Điểm: 39
Số trận thắng: 3
Số trận hòa: 30
Số trận thua: 7
Tổng số trận: 40

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
8d27eb43d7d69423580e5ea968cac505 # 1 Tung # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:15:40
48bb810080c0a750e7792004dc886d2b # 55 thao # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 19:29:03
d2c95074af45dd7d3f10dccaaeb1a859 # 5 Robot # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-14 10:48:55
ed2c543e53b2f6bd4a426a374811158c # 2 Kambria # 1 Tung Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-03-13 14:42:15
2a4a7f740d843dc56bd366c42f41abef # 19 colomco # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:46:56
757efbf47aac3f0663de82f88ff760ab # 20 dodinhthang # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:46:41
d8d5f5922827c1d0d96c1d884cce6a07 # 13 tăng đức bắc # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:46:28
0951d457429aa4a078a1e20aa04b1135 # 11 hongchau_16 # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:46:14
c74eb053cd178cd2d86076cda126ba9d # 25 hải # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:45:56
13acc32f723e713aabc3d778cc9519a3 # 25 hải # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:45:41

Bình luận