Lịch sử thi đấu (98 trận, một kỳ thủ đang trực tuyến)

Lịch sử thi đấu

Tên phòngChủ phòngKháchKết quảLần cuối chơi
Dcu tuan ming # 1226 Thông Nguyễn # 1227 Tuấn Ming Nguyễn Hữu Chủ phòng thắng2023-06-01 23:53:14
aaaaaaaaaa # 1131 Egm Leo # 1 admin Hòa2023-06-01 13:37:07
1111 # 787 Tuan Nhu Minh # 788 Nghiep Dang Hòa2023-05-31 16:04:26
123123 # 787 Tuan Nhu Minh # 788 Nghiep Dang Hòa2023-05-29 16:34:25
222 # 787 Tuan Nhu Minh # 1124 Khoa Phạm Hòa2023-05-29 15:37:03
123 # 1126 HƯNG Nguyễn # 1125 Vipp Duc Hòa2023-05-27 11:09:30
123 # 1126 HƯNG Nguyễn # 1150 0385674001 Hòa2023-05-26 20:20:42
Dit me sáng # 1148 duc tuan # 1146 Sáng Nguyễn Xuân Hòa2023-05-26 20:06:08
Abc # 864 long chen # 1134 Namdz123123123 Hòa2023-05-26 09:42:28
11 # 1129 thanh tran # 1131 Egm Leo Hòa2023-05-26 00:32:19

Bình luận

Top