Lịch sử thi đấu

Lịch sử thi đấu (285 trận, không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Kết quả Lần cuối chơi
DAY THUNG ROPE  # 2490 Bảo Khương Vương   # 2491 minhhoang  Khách thắng 2024-06-28 13:12:05
vo doi  # 2464 Hung   # 2465 viet duc viet  Hòa 2024-06-18 03:22:35
dinhle123  # 2421 dinhle123   # 2422 Công Trình  Chủ phòng thắng 2024-05-31 19:12:34
dinhpro  # 2421 dinhle123   # 2422 Công Trình  Chủ phòng thắng 2024-05-31 19:10:00
1234  # 2393 NHAN DANG   # 2394 Duydk  Chủ phòng thắng 2024-05-23 12:23:00
dat  # 2349 Đạtttttt   # 2348 xam  Chủ phòng thắng 2024-05-03 22:07:22
Đạt Xâm  # 2349 Đạtttttt   # 2348 xam  Khách thắng 2024-05-03 20:55:54
banzai  # 2248 Xuân Lộc   # 2249 Quyên Đỗ  Hòa 2024-03-24 00:01:56
quyenbaka  # 2248 Xuân Lộc   # 2249 Quyên Đỗ  Chủ phòng thắng 2024-03-23 22:50:25
nxl  # 2248 Xuân Lộc   # 2249 Quyên Đỗ  Khách thắng 2024-03-23 22:46:21

Bình luận

Top