Lịch sử thi đấu

Lịch sử thi đấu (268 trận, không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Kết quả Lần cuối chơi
a-000  # 2042 Gia Phát Huỳnh Nguyễn   # 2051 quocquoc  Hòa 2023-11-26 12:38:07
tuoil  # 2043 Nguyen Thai Duong (K18 CT)   # 2044 Lai Van Thinh (K18 CT)  Chủ phòng thắng 2023-11-21 02:30:18
daubuoi  # 2012 T...Long   # 2013 snfjsakfsahf  Chủ phòng thắng 2023-10-31 09:24:50
P2M  # 1977 Hùng CG Channels   # 1978 Mr Toàn  Hòa 2023-10-06 17:01:02
Tùng Mão  # 1969 Bound Robby   # 1970 ngoctrang  Hòa 2023-10-03 15:13:10
ván 2  # 1950 thanh long   # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  Hòa 2023-09-26 14:26:18
nhóm dâu  # 1950 thanh long   # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  Chủ phòng thắng 2023-09-23 12:25:52
nhóm dâu  # 1950 thanh long   # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  Hòa 2023-09-23 12:10:19
Nhóm dâu  # 1950 thanh long   # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  Hòa 2023-09-23 11:57:58
bi241209  # 1943 thai hoa   # 1942 trinh  Khách thắng 2023-09-18 14:20:42

Bình luận

Top