Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Rao vặt
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-10 13:01:04
Lần trực tuyến gần nhất: 2024-06-09 10:00:12
Thứ hạng: 185/2472
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top