Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Kambria
Email: tungpham@kambria.io
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-09 07:30:50
Điểm: 13
Số trận thắng: 3
Số trận hòa: 4
Số trận thua: 3
Tổng số trận: 10

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
a603e7aed7ca1ec361fb07b3d9b724dc # 2 Kambria # 112 MRHUY Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-23 21:14:21
bd19016be029218f5d9e34f46e7ecbe2 # 2 Kambria # 15 Cùng rao Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-22 12:44:06
10c7dbc1eecc9b578fe651c446271ff6 # 28 tuyen125485 # 2 Kambria Hòa Đã đấu xong 2023-03-22 08:15:20
91f2676856ec1e84a0d6770df4e11d84 # 97 Hiếu # 2 Kambria Hòa Đã đấu xong 2023-03-22 08:14:25
dba4c505ebfac048433eb6640ca504ce # 2 Kambria
Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-22 08:13:31
f411bfb58642621211ed836b424f5595 # 2 Kambria
Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-22 08:13:15
cc081aca50d10d986393703a7cb0c647 # 2 Kambria
Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-22 08:13:01
0efd2e48f3865f6f195c229437d55468 # 95 tan # 2 Kambria Hòa Đã đấu xong 2023-03-21 17:39:26
ed2c543e53b2f6bd4a426a374811158c # 2 Kambria # 1 Tung Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-03-13 14:42:15
34ea34d277943a72639ed0963dcb7057 # 2 Kambria # 5 Robot Hòa Đã đấu xong 2023-03-10 20:17:30

Bình luận