Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Robot
Email: tungpham@ohmnilabs.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-09 17:49:52
Điểm: 15
Số trận thắng: 3
Số trận hòa: 6
Số trận thua: 1
Tổng số trận: 10

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
ca0701e81523ed76fc35899b3022b275 # 98 tayle # 5 Robot Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-22 10:49:57
77172e75cacdb1cd1fb88e17ee663977 # 72 nguyensa32 # 5 Robot Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-17 10:21:35
1c4aabb0e3b9baaeecbf7d0dcc24cc12 # 69 Huỳnh Ngọc Thiện # 5 Robot Hòa Đã đấu xong 2023-03-17 08:02:56
43dea24035142e616d372647cc36e218 # 53 lehuukhanh # 5 Robot Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 19:52:17
d2c95074af45dd7d3f10dccaaeb1a859 # 5 Robot # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-14 10:48:55
fdaa68bc69cafb5bb25718dfebfe6033 # 5 Robot # 4 Cờ tướng Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-03-11 08:37:48
247e678212f518d12c4255c5da08b5f9 # 1 Tung # 5 Robot Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-03-10 20:40:54
28588d423a5823cf4917212d1f44a87e # 5 Robot # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-10 20:39:21
34ea34d277943a72639ed0963dcb7057 # 2 Kambria # 5 Robot Hòa Đã đấu xong 2023-03-10 20:17:30
5eeb9cc58bda6d1753bde134c132fc3b # 5 Robot # 4 Cờ tướng Hòa Đã đấu xong 2023-03-10 15:01:39

Bình luận