Thi đấu xếp hạng

TOP 10

Hạng Tên Điểm Ngày giờ gia nhập Lần trực tuyến gần nhất
1  # 1705 Ngocan1986  107 2023-07-23 13:33:15 2024-05-11 12:04:46
2  # 1699 đạt  31 2023-07-22 14:47:57 2023-08-30 03:23:47
3  # 1649 dungho  22 2023-07-16 00:15:16 2023-07-27 23:31:12
3  # 1651 thuwuvit2k5  22 2023-07-16 09:29:48 2023-08-15 08:24:51
5  # 1692 Tuấn Trịnh  21 2023-07-21 16:12:15 2023-08-02 13:50:44
6  # 1704 thua làm ***  17 2023-07-23 13:29:48 2023-07-26 20:54:45
7  # 1 admin  13 2023-03-08 15:18:25 2024-05-16 09:13:07
7  # 1693 Duy Ngô mạnh  13 2023-07-21 16:22:15 2023-08-02 13:50:44
9  # 787 Tuan Nhu Minh  12 2023-05-03 14:48:10 2023-10-16 10:18:48
9  # 1648 Phuongidol  12 2023-07-16 00:13:10 2023-07-27 23:31:12

301 ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Thi đấu Lần cuối chơi
qdqdqdqd  # 1777 sơn nguyễn ngọc   # 1699 đạt  Đen Đăng nhập 2023-08-24 06:04:17
hi  # 1836 hihi123321  Đen Đăng nhập 2023-08-21 00:42:32
l;lk[p  # 1880 Lap1972  Đen Đăng nhập 2023-08-18 15:52:45
5445654645  # 1777 sơn nguyễn ngọc   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Đăng nhập 2023-08-17 04:19:56
5464564  # 1777 sơn nguyễn ngọc   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Đăng nhập 2023-08-17 04:09:15
ACB  # 1864 Thành công   # 1866 Nguyen Van Vien  Đỏ Đăng nhập 2023-08-15 11:29:14
012346  # 1699 đạt   # 1864 Thành công  Đỏ Đăng nhập 2023-08-15 10:26:48
6546546  # 1777 sơn nguyễn ngọc   # 1699 đạt  Đen Đăng nhập 2023-08-15 05:52:10
222222222222  # 1777 sơn nguyễn ngọc   # 1699 đạt  Đỏ Đăng nhập 2023-08-14 05:45:40
12122020  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Đăng nhập 2023-08-14 04:51:36

Bình luận

Top