Thi đấu xếp hạng

TOP 10

Hạng Tên Điểm Ngày giờ gia nhập Lần trực tuyến gần nhất
1  # 1705 Ngocan1986  107 2023-07-23 13:33:15 2023-08-30 03:23:45
2  # 1699 đạt  31 2023-07-22 14:47:57 2023-08-30 03:23:47
3  # 1649 dungho  22 2023-07-16 00:15:16 2023-07-27 23:31:12
3  # 1651 thuwuvit2k5  22 2023-07-16 09:29:48 2023-08-15 08:24:51
5  # 1692 Tuấn Trịnh  21 2023-07-21 16:12:15 2023-08-02 13:50:44
6  # 1704 thua làm ***  17 2023-07-23 13:29:48 2023-07-26 20:54:45
7  # 1 admin  13 2023-03-08 15:18:25 2024-04-08 15:29:50
7  # 1693 Duy Ngô mạnh  13 2023-07-21 16:22:15 2023-08-02 13:50:44
9  # 787 Tuan Nhu Minh  12 2023-05-03 14:48:10 2023-10-16 10:18:48
9  # 1648 Phuongidol  12 2023-07-16 00:13:10 2023-07-27 23:31:12

283 ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Thi đấu Lần cuối chơi
222222222222  # 1777 sơn nguyễn ngọc   # 1699 đạt  Đỏ Đăng nhập 2023-08-14 05:45:40
12122020  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Đăng nhập 2023-08-14 04:51:36
66666  # 1777 sơn nguyễn ngọc   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Đăng nhập 2023-08-14 02:59:11
9999  # 1777 sơn nguyễn ngọc   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Đăng nhập 2023-08-13 08:32:49
86866868  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Đăng nhập 2023-08-13 05:21:04
39398686  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Đăng nhập 2023-08-12 05:56:07
393986  # 1699 đạt   # 1777 sơn nguyễn ngọc  Đỏ Đăng nhập 2023-08-10 06:00:49
39393986  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Đăng nhập 2023-08-10 03:50:02
bdthanh  # 1848 Thanh Y   # 1853 Ruan wen cheng  Đỏ Đăng nhập 2023-08-09 22:11:59
8686863939  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Đăng nhập 2023-08-09 09:36:20

Bình luận

Top