Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Ngocan1986
Ngày giờ gia nhập: 2023-07-23 13:33:15
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-08-30 03:23:45
Thứ hạng: 1/2312
Điểm: 107
Số trận thắng: 35
Số trận hòa: 2
Số trận thua: 7
Tổng số trận đã đấu xong: 44

Kết quả thi đấu

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
0000000000000  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-08-30 03:23:39
5555  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-08-29 02:04:12
888888  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-08-28 05:30:28
6666666666  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-08-27 02:43:27
0000000000  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-08-26 03:21:08
000000000000000000  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-08-26 03:04:42
0000  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-08-26 02:43:06
0000000000000  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-08-22 05:23:57
99999999999999  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-08-21 09:31:17
00000000000  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-08-17 05:06:46

Bình luận

Top