Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Tuan Nhu Minh
Ngày giờ gia nhập: 2023-05-03 14:48:10
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-10-16 10:18:48
Thứ hạng: 8/2526
Điểm: 12
Số trận thắng: 1
Số trận hòa: 9
Số trận thua: 2
Tổng số trận đã đấu xong: 12

Kết quả thi đấu

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
333  # 787 Tuan Nhu Minh   # 1996 mr.HamHocHoi  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-10-16 10:16:32
0000  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-06-29 16:35:59
NMT  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-06-26 14:23:29
3333  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-06-16 16:54:33
222  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-06-16 16:20:41
34234  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-06-11 15:16:17
13123213  # 787 Tuan Nhu Minh   # 1304 tâm  Đỏ Hòa Đã đấu xong 2023-06-10 12:08:08
243123  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-06-09 16:39:25
123213  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-06-09 16:02:58
3423423  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-06-09 15:34:42

Bình luận

Top