Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Tuấn Trịnh
Ngày giờ gia nhập: 2023-07-21 16:12:15
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-08-02 13:50:44
Thứ hạng: 5/2531
Điểm: 21
Số trận thắng: 7
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 4
Tổng số trận đã đấu xong: 11

Kết quả thi đấu

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
Chú tuấn  # 1693 Duy Ngô mạnh   # 1692 Tuấn Trịnh  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-31 14:49:14
duy 1  # 1692 Tuấn Trịnh   # 1693 Duy Ngô mạnh  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-07-31 14:28:13
duy 12  # 1692 Tuấn Trịnh   # 1693 Duy Ngô mạnh  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-07-31 12:11:14
duy 13  # 1692 Tuấn Trịnh   # 1693 Duy Ngô mạnh  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-28 15:39:56
duy 11  # 1692 Tuấn Trịnh   # 1693 Duy Ngô mạnh  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-07-28 15:00:16
duy 10  # 1692 Tuấn Trịnh   # 1693 Duy Ngô mạnh  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-07-28 14:48:53
Mời anh chị em  # 1 admin   # 1692 Tuấn Trịnh  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-28 09:31:38
Chú tuấn 1  # 1693 Duy Ngô mạnh   # 1692 Tuấn Trịnh  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-07-26 15:53:16
Chú tuấn  # 1693 Duy Ngô mạnh   # 1692 Tuấn Trịnh  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-07-26 15:37:15
21  # 1692 Tuấn Trịnh   # 1693 Duy Ngô mạnh  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-07-26 15:15:35

Bình luận

Top