Thi đấu xếp hạng

TOP 10

Hạng Tên Điểm Ngày giờ gia nhập Lần trực tuyến gần nhất
1  # 1705 Ngocan1986  107 2023-07-23 13:33:15 2024-06-08 14:51:04
2  # 1699 đạt  31 2023-07-22 14:47:57 2023-08-30 03:23:47
3  # 1649 dungho  22 2023-07-16 00:15:16 2023-07-27 23:31:12
3  # 1651 thuwuvit2k5  22 2023-07-16 09:29:48 2023-08-15 08:24:51
5  # 1692 Tuấn Trịnh  21 2023-07-21 16:12:15 2023-08-02 13:50:44
6  # 1 admin  13 2023-03-08 15:18:25 2024-06-21 13:54:55
6  # 1693 Duy Ngô mạnh  13 2023-07-21 16:22:15 2023-08-02 13:50:44
8  # 787 Tuan Nhu Minh  12 2023-05-03 14:48:10 2023-10-16 10:18:48
8  # 1648 Phuongidol  12 2023-07-16 00:13:10 2023-07-27 23:31:12
8  # 881 Đỗ Thành Nam  12 2023-05-11 01:00:51 2023-05-11 02:10:31

318 ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Thi đấu Lần cuối chơi
co da  # 1080 Tran Ngocminh   # 1082 Trung Hiếu  Đỏ Đăng nhập 2023-05-23 09:26:59
Mời ACE  # 1 admin   # 1080 Tran Ngocminh  Đen Đăng nhập 2023-05-23 09:05:06
Gjgf  # 1053 hoàng thế nghĩa   # 1058 QUYNH VU DUC  Đỏ Đăng nhập 2023-05-21 14:03:22
giao huu  # 390 Tina Le   # 1056 Minh Dương  Đen Đăng nhập 2023-05-21 11:01:40
heboro  # 1048 heboro   # 1051 Uwu  Đen Đăng nhập 2023-05-21 01:57:10
tập đánh thui  # 1025 Toàn Trần Thanh   # 847 Bach van Pham  Đỏ Đăng nhập 2023-05-20 06:06:41
10001  # 1007 minh dao   # 1003 Lam Dinh  Đỏ Đăng nhập 2023-05-19 08:35:59
HUY  # 932 Huy Trần   # 993 Kay Đâm  Đỏ Đăng nhập 2023-05-18 11:00:20
anh da đen nè Khoa  # 992 anh da đen   # 993 Kay Đâm  Đỏ Đăng nhập 2023-05-18 10:59:18
333  # 787 Tuan Nhu Minh   # 991 thắng nguyễn  Đỏ Đăng nhập 2023-05-18 02:50:05

Bình luận

Top