Thi đấu xếp hạng

TOP 10

Hạng Tên Điểm Ngày giờ gia nhập Lần trực tuyến gần nhất
1  # 1705 Ngocan1986  107 2023-07-23 13:33:15 2024-06-08 14:51:04
2  # 1699 đạt  31 2023-07-22 14:47:57 2024-07-09 15:52:00
3  # 1649 dungho  22 2023-07-16 00:15:16 2023-07-27 23:31:12
3  # 1651 thuwuvit2k5  22 2023-07-16 09:29:48 2023-08-15 08:24:51
5  # 1692 Tuấn Trịnh  21 2023-07-21 16:12:15 2023-08-02 13:50:44
6  # 1 admin  13 2023-03-08 15:18:25 2024-07-04 07:38:10
6  # 1693 Duy Ngô mạnh  13 2023-07-21 16:22:15 2023-08-02 13:50:44
8  # 787 Tuan Nhu Minh  12 2023-05-03 14:48:10 2023-10-16 10:18:48
8  # 1648 Phuongidol  12 2023-07-16 00:13:10 2023-07-27 23:31:12
8  # 881 Đỗ Thành Nam  12 2023-05-11 01:00:51 2023-05-11 02:10:31

326 ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Thi đấu Lần cuối chơi
Duy  # 1176 duy pham   # 1194 khánh phạm  Đỏ Đăng nhập 2023-05-30 11:49:57
2132132  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đen Đăng nhập 2023-05-29 20:36:29
anca1  # 788 Nghiep Dang  Đen Đăng nhập 2023-05-29 16:37:55
pm1  # 1112 Ngoc Minh   # 1180 Mạnh Hùng Trương  Đỏ Đăng nhập 2023-05-29 10:39:53
A Hiểu Cờ Đời  # 1161 chung hieu Tran   # 661 Quý Hồ Phú  Đen Đăng nhập 2023-05-28 16:00:07
hoa  # 967 Huệ Trần   # 663 Nguyên Vũ  Đỏ Đăng nhập 2023-05-28 13:11:31
kỳ thủ  # 1156 tuankhangnguyen   # 1159 hungphan1255  Đen Đăng nhập 2023-05-27 16:16:02
Cao thủ  # 1139 Rồng Hạ Long   # 1150 0385674001  Đỏ Đăng nhập 2023-05-26 20:20:10
phong 100  # 579 Vũ Đặng Đỗ   # 1139 Rồng Hạ Long  Đỏ Đăng nhập 2023-05-26 14:02:30
thaophao  # 1135 vudoan   # 1139 Rồng Hạ Long  Đỏ Đăng nhập 2023-05-26 14:02:25

Bình luận

Top