Thi đấu xếp hạng

TOP 10

Hạng Tên Email Điểm Ngày giờ gia nhập Lần trực tuyến gần nhất
1  # 1705 Ngocan1986  107 2023-07-23 13:33:15 2023-08-30 03:23:45
2  # 1699 đạt  31 2023-07-22 14:47:57 2023-08-30 03:23:47
3  # 1649 dungho  22 2023-07-16 00:15:16 2023-07-27 23:31:12
3  # 1651 thuwuvit2k5  22 2023-07-16 09:29:48 2023-08-15 08:24:51
5  # 1692 Tuấn Trịnh  21 2023-07-21 16:12:15 2023-08-02 13:50:44
6  # 1704 thua làm ***  17 2023-07-23 13:29:48 2023-07-26 20:54:45
7  # 1 admin  13 2023-03-08 15:18:25 2023-11-21 14:55:41
7  # 1693 Duy Ngô mạnh  13 2023-07-21 16:22:15 2023-08-02 13:50:44
9  # 787 Tuan Nhu Minh  12 2023-05-03 14:48:10 2023-10-16 10:18:48
9  # 1648 Phuongidol  12 2023-07-16 00:13:10 2023-07-27 23:31:12

267 ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Thi đấu Lần cuối chơi
TU  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Đăng nhập 2023-05-03 21:27:51
666  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đen Đăng nhập 2023-05-03 17:54:54
333  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đen Đăng nhập 2023-05-03 17:39:44
aabb99  # 785 RotCa House   # 786 gioinguyen123  Đỏ Đăng nhập 2023-05-03 17:29:26
22  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Đăng nhập 2023-05-03 17:24:42
TTT  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Đăng nhập 2023-05-03 16:26:26
TuanLS  # 787 Tuan Nhu Minh   # 788 Nghiep Dang  Đỏ Đăng nhập 2023-05-03 15:28:56

Bình luận

Top