Thi đấu xếp hạng

TOP 10

Hạng Tên Email Điểm Ngày giờ gia nhập Lần trực tuyến gần nhất
1  # 1705 Ngocan1986  107 2023-07-23 13:33:15 2023-08-30 03:23:45
2  # 1699 đạt  31 2023-07-22 14:47:57 2023-08-30 03:23:47
3  # 1649 dungho  22 2023-07-16 00:15:16 2023-07-27 23:31:12
3  # 1651 thuwuvit2k5  22 2023-07-16 09:29:48 2023-08-15 08:24:51
5  # 1692 Tuấn Trịnh  21 2023-07-21 16:12:15 2023-08-02 13:50:44
6  # 1704 thua làm ***  17 2023-07-23 13:29:48 2023-07-26 20:54:45
7  # 1 admin  13 2023-03-08 15:18:25 2023-11-21 14:55:41
7  # 1693 Duy Ngô mạnh  13 2023-07-21 16:22:15 2023-08-02 13:50:44
9  # 787 Tuan Nhu Minh  12 2023-05-03 14:48:10 2023-10-16 10:18:48
9  # 1648 Phuongidol  12 2023-07-16 00:13:10 2023-07-27 23:31:12

267 ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Thi đấu Lần cuối chơi
co ban  # 1959 tamz1992   # 1968 Ha Minh  Đỏ Đăng nhập 2023-10-02 00:36:46
1  # 1957 saki132   # 1967 Tú Như  Đen Đăng nhập 2023-10-01 23:37:20
nhóm dâu  # 1950 thanh long   # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  Đỏ Đăng nhập 2023-09-23 12:49:15
bitaobap  # 1942 trinh   # 1948 Thin  Đỏ Đăng nhập 2023-09-22 09:52:58
bitaobap  # 1942 trinh   # 1943 thai hoa  Đen Đăng nhập 2023-09-18 14:43:27
nammm  # 1925 nammmmmm   # 1926 whoIAM9x  Đen Đăng nhập 2023-09-15 15:40:09
hahaha  # 1905 phuccuong   # 1918 quoc khanh  Đỏ Đăng nhập 2023-09-08 09:28:13
TT  # 1907 Tamdeptrai   # 1917 Sumo  Đỏ Đăng nhập 2023-09-05 14:36:43
6666666666  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Đăng nhập 2023-08-27 02:43:27
0000  # 1699 đạt   # 1705 Ngocan1986  Đen Đăng nhập 2023-08-26 02:43:06

Bình luận

Top