Thi đấu xếp hạng

TOP 10

Hạng Tên Điểm Ngày giờ gia nhập Lần trực tuyến gần nhất
1  # 1705 Ngocan1986  107 2023-07-23 13:33:15 2024-05-11 12:04:46
2  # 1699 đạt  31 2023-07-22 14:47:57 2023-08-30 03:23:47
3  # 1649 dungho  22 2023-07-16 00:15:16 2023-07-27 23:31:12
3  # 1651 thuwuvit2k5  22 2023-07-16 09:29:48 2023-08-15 08:24:51
5  # 1692 Tuấn Trịnh  21 2023-07-21 16:12:15 2023-08-02 13:50:44
6  # 1704 thua làm ***  17 2023-07-23 13:29:48 2023-07-26 20:54:45
7  # 1 admin  13 2023-03-08 15:18:25 2024-05-16 09:13:07
7  # 1693 Duy Ngô mạnh  13 2023-07-21 16:22:15 2023-08-02 13:50:44
9  # 787 Tuan Nhu Minh  12 2023-05-03 14:48:10 2023-10-16 10:18:48
9  # 1648 Phuongidol  12 2023-07-16 00:13:10 2023-07-27 23:31:12

300 ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Thi đấu Lần cuối chơi
eee  # 2331 Kieutrangg   # 2330 Phạm Văn Tý  Đỏ Đăng nhập 2024-04-25 16:16:09
aaa  # 2331 Kieutrangg   # 2330 Phạm Văn Tý  Đen Đăng nhập 2024-04-25 10:12:26
hhh  # 2331 Kieutrangg   # 2330 Phạm Văn Tý  Đỏ Đăng nhập 2024-04-25 09:48:54
ttt  # 2331 Kieutrangg   # 2330 Phạm Văn Tý  Đỏ Đăng nhập 2024-04-25 09:41:47
123  # 2327 NguyentienDoan  Đen Đăng nhập 2024-04-24 16:48:42
cùi mía  # 2319 TRUMMEN   # 1 admin  Đỏ Đăng nhập 2024-04-22 12:39:21
1  # 2307 khanh1234  Đen Đăng nhập 2024-04-17 14:41:28
tao ngộ  # 2281 Hoa Văn Mánh   # 2303 Nguyễn Quyết  Đỏ Đăng nhập 2024-04-17 07:43:53
Vịt  # 2303 Nguyễn Quyết  Đen Đăng nhập 2024-04-17 07:42:16
minh thong  # 2293 minh thong Thai  Đen Đăng nhập 2024-04-14 19:58:53

Bình luận

Top