Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Phuongidol
Ngày giờ gia nhập: 2023-07-16 00:13:10
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-07-27 23:31:12
Thứ hạng: 8/2526
Điểm: 12
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 12
Số trận thua: 3
Tổng số trận đã đấu xong: 15

Kết quả thi đấu

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
dghgh  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-27 23:31:11
hjgfj  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-27 23:25:53
jhgsdfdjf  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-27 23:18:46
j hjfgj  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-26 23:28:50
mnbnm  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đỏ Hòa Đã đấu xong 2023-07-26 22:56:54
fhghdh  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-26 22:39:34
fbgdfh  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đen Hòa Đã đấu xong 2023-07-26 22:36:30
jgjhm  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đỏ Hòa Đã đấu xong 2023-07-26 22:08:42
dfbdfg  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-07-26 21:57:20
hghfg  # 1648 Phuongidol   # 1649 dungho  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-24 22:21:14

Bình luận

Top