Thi đấu xếp hạng

Bảng xếp hạng (Top 10)

Tên Email Ngày giờ gia nhập Điểm
# 1 Tung 2023-03-08 15:18:25 39
# 4 Cờ tướng 2023-03-09 17:47:29 24
# 5 Robot 2023-03-09 17:49:52 15
# 60 Tập Minh Trạch 2023-03-15 20:57:01 15
# 46 CV Planet 2023-03-14 09:43:32 14
# 2 Kambria 2023-03-09 07:30:50 13
# 15 Cùng rao 2023-03-10 13:01:04 9
# 26 NGUYỄN THỊ LOAN 2023-03-11 09:09:20 9
# 13 tăng đức bắc 2023-03-10 10:38:56 5
# 25 hải 2023-03-10 21:32:19 3

80 ván cờ đang thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Thi đấu Lần cuối chơi

Bình luận