Chiếu!
Courses
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

một trăm ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

sf
Bá lộng tạo hóa
Lạc mã đình tham
Diệp lạc tri thu
Nhạn kinh vân võng
Diệu trấn binh linh

hai trăm tám mươi sáu ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

duc
Đức Trần # 836 Đức Trần  P P # 837 P P  2023-05-08 17:37:33 Tới lượt Đỏ đi
333
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-07 20:42:57 Tới lượt Đen đi
LLL
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  LustyK # 807 LustyK  2023-05-05 19:46:42 Tới lượt Đỏ đi
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-05 17:11:23 Tới lượt Đỏ đi
d1
Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  2023-05-05 09:32:04 Tới lượt Đen đi
Kenny # 790 Kenny  Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  2023-05-04 16:56:02 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đã đấu xong

Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-24 00:01:56 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:50:25 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nxl
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:46:21 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
111
quang đại # 2200 quang đại  nani1716 # 2201 nani1716  2024-03-05 11:05:08 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top