Chiếu!
Courses
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình 
Tên phòng: dinhpro

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Courses

Quay lại sảnh chờ

Mã phòng: b26b30295e278939274acf337cb5698d

Đã đấu xong

190 thế cờ, tạo mới ngay

Subao
1ttyikgkyufukyf
TỪ
12311
H
12345

317 ván cờ đang thi đấu

thucpy # 2480 thucpy  2024-06-22 19:49:47 Tới lượt Đen đi
Đức Anh Phạm # 2476 Đức Anh Phạm  2024-06-21 15:47:44 Tới lượt Đen đi
Đồng Cao Văn # 2475 Đồng Cao Văn  2024-06-21 10:43:22 Tới lượt Đỏ đi
THAMTUBG # 2470 THAMTUBG  2024-06-19 19:10:58 Tới lượt Đỏ đi
Bảo Lớp Trưởng Official # 2469 Bảo Lớp Trưởng Official  2024-06-19 15:27:45 Tới lượt Đen đi
abc
viet duc viet # 2465 viet duc viet  2024-06-18 03:08:55 Tới lượt Đen đi

284 ván cờ đã đấu xong

Hung # 2464 Hung  viet duc viet # 2465 viet duc viet  2024-06-18 03:22:35 Tới lượt Đỏ đi Hòa
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình  2024-05-31 19:12:34 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình  2024-05-31 19:10:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
NHAN DANG # 2393 NHAN DANG  Duydk # 2394 Duydk  2024-05-23 12:23:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dat
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 20:55:54 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng

Bình luận

Top