Courses
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

HẾT TRẬN

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

sáu mươi bảy thế cờ của kỳ thủ

easy
Phai ma
Đc
Thiên và chú út
991
Aaa

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

LLL
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  LustyK # 807 LustyK  2023-05-05 19:46:42 Tới lượt Đỏ đi
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-05 17:11:23 Tới lượt Đỏ đi
d1
Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  2023-05-05 09:32:04 Tới lượt Đen đi
Kenny # 790 Kenny  Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  2023-05-04 16:56:02 Tới lượt Đỏ đi
222
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-04 15:44:54 Tới lượt Đen đi
LSN
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi bảy ván cờ đã đấu xong

tzitapchoico # 2159 tzitapchoico  Minh Tâm Đặng # 2160 Minh Tâm Đặng  2024-02-13 14:25:23 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Huỳnh Lượng # 2134 Huỳnh Lượng  Tùng Mati # 2111 Tùng Mati  2024-02-04 08:27:18 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:59:11 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:40:38 Tới lượt Đen đi Hòa

Bình luận

Top