Sảnh chờ

Tên phòng Tới lượt Kết quả Hành động Lần cuối chơi

một trăm mười ba thế cờ của kỳ thủ

Đỏ đi trưỡ
Abc
123
.00..
jhjhjh'
111222

hai trăm tám mươi ba ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Cotuongvn77 # 2285 Cotuongvn77  thuando # 2286 thuando  2024-04-11 09:15:18 Tới lượt Đỏ đi
admin # 1 admin  PThien # 2267 PThien  2024-04-08 15:23:46 Tới lượt Đỏ đi
Boss # 4 Boss  Hoa Văn Mánh # 2281 Hoa Văn Mánh  2024-04-08 01:16:35 Tới lượt Đỏ đi
tK
Hoa Văn Mánh # 2281 Hoa Văn Mánh  2024-04-08 01:14:43 Tới lượt Đỏ đi
Hoa Văn Mánh # 2281 Hoa Văn Mánh  2024-04-08 01:08:28 Tới lượt Đen đi
1
rick saches # 2279 rick saches  2024-04-04 23:03:18 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đã đấu xong

Huỳnh Lượng # 2134 Huỳnh Lượng  MATI # 2111 MATI  2024-02-04 08:27:18 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:59:11 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:40:38 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 14:10:23 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Vinhop # 2080 Vinhop  ducvinh2310 # 2081 ducvinh2310  2023-12-22 15:03:18 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Nguyễn Hoà # 2071 Nguyễn Hoà  qaq # 2072 qaq  2023-12-15 00:11:46 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Giải bàn cờ Hướng dẫn

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top