Sảnh chờ

Tên phòngTới lượtKết quảHành độngLần cuối chơi
Xiangqi Shop

hai trăm sáu mươi hai ván cờ đang thi đấu (một kỳ thủ đang trực tuyến)

Anam92 # 1971 Anam92  ken # 1973 ken  2023-10-04 21:21:31 Tới lượt Đen đi
Anam92 # 1971 Anam92  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:14:25 Tới lượt Đen đi
tamz1992 # 1959 tamz1992  Ha Minh # 1968 Ha Minh  2023-10-02 00:36:46 Tới lượt Đỏ đi
thanh long # 1950 thanh long  Ha Minh # 1968 Ha Minh  2023-10-02 00:33:43 Tới lượt Đỏ đi
1
saki132 # 1957 saki132  Tú Như # 1967 Tú Như  2023-10-01 23:37:20 Tới lượt Đen đi
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:49:15 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đã đấu xong

thai hoa # 1943 thai hoa  trinh # 1942 trinh  2023-09-18 14:20:42 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
nguyenhieu # 1937 nguyenhieu  nammmmmm # 1925 nammmmmm  2023-09-15 16:42:13 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
quin # 1936 quin  nammmmmm # 1925 nammmmmm  2023-09-15 16:09:36 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nammmmmm # 1925 nammmmmm  whoIAM9x # 1926 whoIAM9x  2023-09-15 15:41:42 Tới lượt Đen đi Hòa
whoIAM9x # 1926 whoIAM9x  kito410 # 1933 kito410  2023-09-14 15:41:55 Tới lượt Đỏ đi Hòa
whoIAM9x # 1926 whoIAM9x  1111 # 1932 1111  2023-09-14 15:24:33 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng

ba mươi ba thế cờ của kỳ thủ

Nhị long nhiễu thất
Dốd
thế giang hồ
tung
Thế số 1
11

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top