Sảnh chờ

Tên phòng Tới lượt Kết quả Hành động Lần cuối chơi

sáu mươi bảy thế cờ của kỳ thủ

easy
Phai ma
Đc
Thiên và chú út
991
Aaa

hai trăm bảy mươi chín ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  thinh # 2131 thinh  2024-02-07 10:01:55 Tới lượt Đỏ đi
Đặng Trung # 2121 Đặng Trung  2024-01-22 22:33:07 Tới lượt Đen đi
Phuc Ng Ngoc # 2119 Phuc Ng Ngoc  2024-01-21 23:30:10 Tới lượt Đen đi
123
quykiemsau81kg # 2103 quykiemsau81kg  2024-01-12 19:39:12 Tới lượt Đen đi
khánh hân # 2093 khánh hân  2024-01-04 11:30:11 Tới lượt Đen đi
thuan # 2092 thuan  2024-01-04 11:24:09 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi bảy ván cờ đã đấu xong

tzitapchoico # 2159 tzitapchoico  Minh Tâm Đặng # 2160 Minh Tâm Đặng  2024-02-13 14:25:23 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Huỳnh Lượng # 2134 Huỳnh Lượng  Tùng Mati # 2111 Tùng Mati  2024-02-04 08:27:18 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:59:11 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:40:38 Tới lượt Đen đi Hòa

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top