Sảnh chờ

Tên phòngTới lượtKết quảHành độngLần cuối chơi
Xiangqi Shop

hai trăm sáu mươi ba ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:49:15 Tới lượt Đỏ đi
trinh # 1942 trinh  Thin # 1948 Thin  2023-09-22 09:52:58 Tới lượt Đỏ đi
trinh # 1942 trinh  thai hoa # 1943 thai hoa  2023-09-18 14:43:27 Tới lượt Đen đi
nammmmmm # 1925 nammmmmm  whoIAM9x # 1926 whoIAM9x  2023-09-15 15:40:09 Tới lượt Đen đi
Nguyễn Lê Duy An # 1927 Nguyễn Lê Duy An  2023-09-13 18:49:08 Tới lượt Đen đi
phuccuong # 1905 phuccuong  quoc khanh # 1918 quoc khanh  2023-09-08 09:28:13 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đã đấu xong

Bound Robby # 1969 Bound Robby  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:13:10 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:26:18 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:05:59 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:25:52 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:10:19 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 11:57:58 Tới lượt Đen đi Hòa

ba mươi ba thế cờ của kỳ thủ

Nhị long nhiễu thất
Dốd
thế giang hồ
tung
Thế số 1
11

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top