Chiếu!
Courses
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi 
Tên phòng: framas

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Courses

Quay lại sảnh chờ

Mã phòng: dd51b59d183314d0177cb0595b199177

Đã đấu xong

một trăm mười tám thế cờ của kỳ thủ

Huỳnh hoặc thoái xá
Hổ tỷ xuất hiệp
2121
adqw
Tứ thỉnh
Đỏ đi trưỡ

hai trăm tám mươi sáu ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

222
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-04 15:44:54 Tới lượt Đen đi
LSN
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi
TT
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 22:07:14 Tới lượt Đen đi
TU
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 21:27:51 Tới lượt Đỏ đi
666
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 17:54:54 Tới lượt Đen đi
333
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 17:39:44 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đã đấu xong

Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-24 00:01:56 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:50:25 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nxl
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:46:21 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
111
quang đại # 2200 quang đại  nani1716 # 2201 nani1716  2024-03-05 11:05:08 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top