Bạn đang đấu với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Khó

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

131 thế cờ đặc sắc

Quân trung liệt sĩ
Quân trung liệt sĩ
Tạc bích thâu quang
Tạc bích thâu quang
Lực khuynh địch quốc
Lực khuynh địch quốc
Trường kinh thụ thủ
Trường kinh thụ thủ
Xích tâm báo quốc
Xích tâm báo quốc
Nhập huyệt thủ hổ
Nhập huyệt thủ hổ
Thố đảm khuynh tâm
Thố đảm khuynh tâm
Binh nguyên tẩu mã
Binh nguyên tẩu mã
Long xà hỗn hải
Long xà hỗn hải
Nhị long nhiễu thất
Nhị long nhiễu thất
Mẫn miễn đồng tâm
Mẫn miễn đồng tâm

18 quyển sách hay

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top