Chiếu!
Courses
Bạn đang đấu trí với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Khó nhất

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

172 thế cờ, tạo mới ngay

Đằng giao khởi phượng
Lữ soái ưng dương
Xuân lôi kinh trập
Chỉ lộc đạo mã
Hoạn tại cơ tịch
CỜ TƯỚNG

301 ván cờ đang thi đấu

Hưng Nguyễn Tiến # 2369 Hưng Nguyễn Tiến  hoanganna # 2370 hoanganna  2024-05-13 20:22:08 Tới lượt Đỏ đi
a
hoanganna # 2370 hoanganna  2024-05-13 20:21:06 Tới lượt Đỏ đi
Rao vặt # 15 Rao vặt  Hùng Trịnh xuân # 2366 Hùng Trịnh xuân  2024-05-12 20:47:11 Tới lượt Đỏ đi
Kambria # 2 Kambria  LVP # 1401 LVP  2024-05-12 13:24:25 Tới lượt Đen đi
yo
Boss # 4 Boss  admin # 1 admin  2024-05-12 09:31:44 Tới lượt Đen đi
Kambria # 2 Kambria  covit_covit999 # 2363 covit_covit999  2024-05-11 15:04:57 Tới lượt Đen đi

280 ván cờ đã đấu xong

dat
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 20:55:54 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-24 00:01:56 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:50:25 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nxl
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:46:21 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
111
quang đại # 2200 quang đại  nani1716 # 2201 nani1716  2024-03-05 11:05:08 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top