Xiangqi Shop
Bạn đang đấu trí với máy

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

HẾT TRẬN

Cấp độ: Khó nhất

Giải bàn cờ

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

Thủ nghĩa thành nhân
Thoái tư bổ quá
Nhập mạc chi tân
11
Thế số 1
tung

hai trăm sáu mươi bảy ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

333
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  mr.HamHocHoi # 1996 mr.HamHocHoi  2023-10-16 10:16:32 Tới lượt Đỏ đi
huylee # 1980 huylee  mr.HamHocHoi # 1996 mr.HamHocHoi  2023-10-16 10:13:12 Tới lượt Đỏ đi
Anam92 # 1971 Anam92  ken # 1973 ken  2023-10-04 21:21:31 Tới lượt Đen đi
Anam92 # 1971 Anam92  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:14:25 Tới lượt Đen đi
tamz1992 # 1959 tamz1992  Ha Minh # 1968 Ha Minh  2023-10-02 00:36:46 Tới lượt Đỏ đi
1
saki132 # 1957 saki132  Tú Như # 1967 Tú Như  2023-10-01 23:37:20 Tới lượt Đen đi

hai trăm sáu mươi tám ván cờ đã đấu xong

Gia Phát Huỳnh Nguyễn # 2042 Gia Phát Huỳnh Nguyễn  quocquoc # 2051 quocquoc  2023-11-26 12:38:07 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Nguyen Thai Duong (K18 CT) # 2043 Nguyen Thai Duong (K18 CT)  Lai Van Thinh (K18 CT) # 2044 Lai Van Thinh (K18 CT)  2023-11-21 02:30:18 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
T...Long # 2012 T...Long  snfjsakfsahf # 2013 snfjsakfsahf  2023-10-31 09:24:50 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
P2M
Hùng CG Channels # 1977 Hùng CG Channels  Mr Toàn # 1978 Mr Toàn  2023-10-06 17:01:02 Tới lượt Đen đi Hòa
Bound Robby # 1969 Bound Robby  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:13:10 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:26:18 Tới lượt Đen đi Hòa

Bình luận

Top