Chiếu!
Courses
Bạn đang đấu trí với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Khó nhất

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

195 thế cờ, tạo mới ngay

1ttyikgkyufukyf
Kfjhhdha
2024-07-05
Tt
ưeaf

326 ván cờ đang thi đấu

79
vu299 # 2508 vu299  2024-07-09 15:46:23 Tới lượt Đen đi
Hami Group HR # 2503 Hami Group HR  Minh Hoàng # 2504 Minh Hoàng  2024-07-06 15:44:11 Tới lượt Đỏ đi
Thiem # 2492 Thiem  2024-06-28 21:17:38 Tới lượt Đen đi
NHAN DANG # 2393 NHAN DANG  Duydk # 2394 Duydk  2024-06-27 17:48:12 Tới lượt Đen đi
NHAN DANG # 2393 NHAN DANG  Duydk # 2394 Duydk  2024-06-27 17:45:33 Tới lượt Đỏ đi
0truong0 # 2486 0truong0  2024-06-25 20:58:52 Tới lượt Đen đi

285 ván cờ đã đấu xong

Bảo Khương Vương # 2490 Bảo Khương Vương  minhhoang # 2491 minhhoang  2024-06-28 13:12:05 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
Hung # 2464 Hung  viet duc viet # 2465 viet duc viet  2024-06-18 03:22:35 Tới lượt Đỏ đi Hòa
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình  2024-05-31 19:12:34 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình  2024-05-31 19:10:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
NHAN DANG # 2393 NHAN DANG  Duydk # 2394 Duydk  2024-05-23 12:23:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dat
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top