Courses
Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Giải bàn cờ

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

sáu mươi bảy thế cờ của kỳ thủ

easy
Phai ma
Đc
Thiên và chú út
991
Aaa

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

11
Việt Anh Hà # 844 Việt Anh Hà  Khánh Bùi # 862 Khánh Bùi  2023-05-09 21:40:51 Tới lượt Đen đi
11
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  anh buoi # 841 anh buoi  2023-05-09 10:09:28 Tới lượt Đen đi
333
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Việt Anh Hà # 844 Việt Anh Hà  2023-05-08 21:31:49 Tới lượt Đỏ đi
333
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-08 20:54:35 Tới lượt Đỏ đi
duc
Đức Trần # 836 Đức Trần  P P # 837 P P  2023-05-08 17:37:33 Tới lượt Đỏ đi
333
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-07 20:42:57 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi bảy ván cờ đã đấu xong

tzitapchoico # 2159 tzitapchoico  Minh Tâm Đặng # 2160 Minh Tâm Đặng  2024-02-13 14:25:23 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Huỳnh Lượng # 2134 Huỳnh Lượng  Tùng Mati # 2111 Tùng Mati  2024-02-04 08:27:18 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:59:11 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:40:38 Tới lượt Đen đi Hòa

Bình luận

Top