Chiếu!
Courses
Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

một trăm ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

sf
Bá lộng tạo hóa
Lạc mã đình tham
Diệp lạc tri thu
Nhạn kinh vân võng
Diệu trấn binh linh

hai trăm tám mươi sáu ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

1
Tran Van Minh # 941 Tran Van Minh  Trần Tiến Mạnh # 951 Trần Tiến Mạnh  2023-05-16 12:01:10 Tới lượt Đen đi
1
Quoc Anh Nguyen # 953 Quoc Anh Nguyen  *********hd # 958 *********hd  2023-05-15 19:42:16 Tới lượt Đỏ đi
đại kiệt tướng # 938 đại kiệt tướng  Trần Tiến Mạnh # 951 Trần Tiến Mạnh  2023-05-15 13:40:14 Tới lượt Đen đi
th
THUONG # 911 THUONG  Huy Trần # 932 Huy Trần  2023-05-15 13:39:09 Tới lượt Đen đi
Trung Trịnh Đình # 934 Trung Trịnh Đình  Trần Tiến Mạnh # 951 Trần Tiến Mạnh  2023-05-15 11:18:27 Tới lượt Đỏ đi
hi
Diệu Bubble # 887 Diệu Bubble  THUONG # 911 THUONG  2023-05-13 12:45:03 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đã đấu xong

Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-24 00:01:56 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:50:25 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nxl
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:46:21 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
111
quang đại # 2200 quang đại  nani1716 # 2201 nani1716  2024-03-05 11:05:08 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top