Chiếu!
Courses
Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

172 thế cờ, tạo mới ngay

Quốc thứ binh cường
Thoái nhàn bộ phạt
Thương hải di châu
Long phiên hải để
Test
Mãnh hổ xuất lâm

301 ván cờ đang thi đấu

Hưng Nguyễn Tiến # 2369 Hưng Nguyễn Tiến  hoanganna # 2370 hoanganna  2024-05-13 20:22:08 Tới lượt Đỏ đi
a
hoanganna # 2370 hoanganna  2024-05-13 20:21:06 Tới lượt Đỏ đi
Rao vặt # 15 Rao vặt  Hùng Trịnh xuân # 2366 Hùng Trịnh xuân  2024-05-12 20:47:11 Tới lượt Đỏ đi
Kambria # 2 Kambria  LVP # 1401 LVP  2024-05-12 13:24:25 Tới lượt Đen đi
yo
Boss # 4 Boss  admin # 1 admin  2024-05-12 09:31:44 Tới lượt Đen đi
Kambria # 2 Kambria  covit_covit999 # 2363 covit_covit999  2024-05-11 15:04:57 Tới lượt Đen đi

280 ván cờ đã đấu xong

m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Huỳnh Lượng # 2134 Huỳnh Lượng  MATI # 2111 MATI  2024-02-04 08:27:18 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:59:11 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:40:38 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 14:10:23 Tới lượt Đỏ đi Hòa

Bình luận

Top