Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Game
Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

chín mươi hai ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

1 Lê Đại# 1240 Lê Đại Tới lượt Đỏ đi
caothu honhutrucduong# 1237 honhutrucduong Tới lượt Đen đi
kkkk1 Nghiep Dang# 788 Nghiep Dang Egm Leo# 1131 Egm Leo Tới lượt Đỏ đi

chín mươi tám ván cờ đã đấu xong

một trăm bốn mươi hai thế cờ đặc sắc

Chu vân chiết hạm
Chu vân chiết hạm
Thủ biên cáo qui
Thủ biên cáo qui
Khai song yêu nguyệt
Khai song yêu nguyệt
Ngũ bá tranh hùng
Ngũ bá tranh hùng
Thanh đình điểm thủy
Thanh đình điểm thủy
Trầm ngư lạc nhạn
Trầm ngư lạc nhạn
Hồng môn toái đẩu
Hồng môn toái đẩu
Phan viên ngọa triệt
Phan viên ngọa triệt
Long châu cạnh độ
Long châu cạnh độ
Đan sơn khởi phụng
Đan sơn khởi phụng
Binh mã xuất tái
Binh mã xuất tái
Kim môn đãi lậu
Kim môn đãi lậu

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top