Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

117 thế cờ đặc sắc

Biến hiện xuất hoạt
Biến hiện xuất hoạt
Tuyết dạ phỏng hiền
Tuyết dạ phỏng hiền
Biên phong kinh lỗ
Biên phong kinh lỗ
Tam khí chu du
Tam khí chu du
Tứ tướng xuất tái
Tứ tướng xuất tái
Sách mã điện quân
Sách mã điện quân
Bạo hổ bằng hà
Bạo hổ bằng hà
Mãnh hổ nhập sơn
Mãnh hổ nhập sơn
Dư đoạt hữu quyến
Dư đoạt hữu quyến
Dược mã độ giang
Dược mã độ giang
Tứ ẩn châu tri
Tứ ẩn châu tri
Tuyển tướng luyện binh
Tuyển tướng luyện binh

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top