Hồ sơ kỳ thủ
Tên: kuroko
Email: wheeiin992005@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-07-16 09:32:01
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-08-15 15:03:11
Thứ hạng: 16/1972
Điểm: 10
Số trận thắng: 3
Số trận hòa: 1
Số trận thua: 7
Tổng số trận đã đấu xong: 11

Kết quả thi đấu

Tên phòngChủ phòngKháchTới lượtKết quảThi đấuLần cuối chơi
123  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong2023-08-15 07:59:35
123  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong2023-07-28 15:29:33
123  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong2023-07-22 13:37:27
123  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong2023-07-22 13:24:32
123  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong2023-07-20 13:26:49
111  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong2023-07-19 09:14:02
123  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong2023-07-18 20:34:58
123  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong2023-07-18 20:18:19
123  # 1652 kuroko   # 1651 thuwuvit2k5  Đỏ Hòa Đã đấu xong2023-07-18 19:59:33
132  # 1651 thuwuvit2k5   # 1652 kuroko  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong2023-07-16 10:05:30

Bình luận

Top