Courses
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu 
Tên phòng: Nhóm dâu

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Courses

Quay lại sảnh chờ

HẾT TRẬN

Mã phòng: ad60eee7f2a601be8c15efc08fcc4396

Giải bàn cờ

Đã đấu xong

sáu mươi bảy thế cờ của kỳ thủ

easy
Phai ma
Đc
Thiên và chú út
991
Aaa

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

admin # 1 admin  Thanh Tu Thai # 2181 Thanh Tu Thai  2024-02-28 06:08:19 Tới lượt Đen đi
babaria # 2176 babaria  2024-02-22 02:21:51 Tới lượt Đen đi
Boss # 4 Boss  2024-02-19 09:35:17 Tới lượt Đen đi
tzitapchoico # 2159 tzitapchoico  Minh Tâm Đặng # 2160 Minh Tâm Đặng  2024-02-13 13:11:39 Tới lượt Đỏ đi
Cảnh Dương # 2144 Cảnh Dương  Ngoc Hoang # 2145 Ngoc Hoang  2024-02-10 14:41:06 Tới lượt Đỏ đi
phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  thinh # 2131 thinh  2024-02-07 10:01:55 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm bảy mươi bảy ván cờ đã đấu xong

Thanh Tùng Trần # 680 Thanh Tùng Trần  hoang kieu # 681 hoang kieu  2023-04-27 17:29:22 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
123 # 692 123  Tuấn Anh Nguyễn # 698 Tuấn Anh Nguyễn  2023-04-27 17:08:38 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Kua
Thanh Phúc # 685 Thanh Phúc  Thinh Nguyen Tran # 686 Thinh Nguyen Tran  2023-04-26 23:21:47 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Kua
Thanh Phúc # 685 Thanh Phúc  Thinh Nguyen Tran # 686 Thinh Nguyen Tran  2023-04-26 23:04:39 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Kua
Thanh Phúc # 685 Thanh Phúc  Thinh Nguyen Tran # 686 Thinh Nguyen Tran  2023-04-26 22:41:37 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Thanh Tùng Trần # 680 Thanh Tùng Trần  hoang kieu # 681 hoang kieu  2023-04-26 18:01:57 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng

Bình luận

Top