Chiếu!
Courses
Nguyen Thai Duong (K18 CT) # 2043 Nguyen Thai Duong (K18 CT)  Lai Van Thinh (K18 CT) # 2044 Lai Van Thinh (K18 CT) 
Tên phòng: tuoil

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Courses

Quay lại sảnh chờ

Mã phòng: 42f5140e3f350268da10e0c24e54c97e

Đã đấu xong

một trăm mười ba thế cờ của kỳ thủ

Đỏ đi trưỡ
Abc
123
.00..
jhjhjh'
111222

hai trăm tám mươi ba ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Cotuongvn77 # 2285 Cotuongvn77  thuando # 2286 thuando  2024-04-11 09:15:18 Tới lượt Đỏ đi
admin # 1 admin  PThien # 2267 PThien  2024-04-08 15:23:46 Tới lượt Đỏ đi
Boss # 4 Boss  Hoa Văn Mánh # 2281 Hoa Văn Mánh  2024-04-08 01:16:35 Tới lượt Đỏ đi
tK
Hoa Văn Mánh # 2281 Hoa Văn Mánh  2024-04-08 01:14:43 Tới lượt Đỏ đi
Hoa Văn Mánh # 2281 Hoa Văn Mánh  2024-04-08 01:08:28 Tới lượt Đen đi
1
rick saches # 2279 rick saches  2024-04-04 23:03:18 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đã đấu xong

Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-24 00:01:56 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:50:25 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nxl
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:46:21 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
111
quang đại # 2200 quang đại  nani1716 # 2201 nani1716  2024-03-05 11:05:08 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top