Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

HẾT TRẬN

Xiangqi Shop

Giải cờ thế Thách đấu

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

ba mươi ba thế cờ của kỳ thủ

Đăng cao lý hiểm
Lạc mã đình tham
Phan viên ngọa triệt
Thanh đình điểm thủy
Thế cờ tuyệt hay
Hàng long phục hổ

hai trăm sáu mươi hai ván cờ đang thi đấu (một kỳ thủ đang trực tuyến)

trinh # 1942 trinh  Thin # 1948 Thin  2023-09-22 09:52:58 Tới lượt Đỏ đi
trinh # 1942 trinh  thai hoa # 1943 thai hoa  2023-09-18 14:43:27 Tới lượt Đen đi
nammmmmm # 1925 nammmmmm  whoIAM9x # 1926 whoIAM9x  2023-09-15 15:40:09 Tới lượt Đen đi
Nguyễn Lê Duy An # 1927 Nguyễn Lê Duy An  2023-09-13 18:49:08 Tới lượt Đen đi
phuccuong # 1905 phuccuong  quoc khanh # 1918 quoc khanh  2023-09-08 09:28:13 Tới lượt Đỏ đi
Tamdeptrai # 1907 Tamdeptrai  Sumo # 1917 Sumo  2023-09-05 14:36:43 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đã đấu xong

thai hoa # 1943 thai hoa  trinh # 1942 trinh  2023-09-18 14:20:42 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
nguyenhieu # 1937 nguyenhieu  nammmmmm # 1925 nammmmmm  2023-09-15 16:42:13 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
quin # 1936 quin  nammmmmm # 1925 nammmmmm  2023-09-15 16:09:36 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nammmmmm # 1925 nammmmmm  whoIAM9x # 1926 whoIAM9x  2023-09-15 15:41:42 Tới lượt Đen đi Hòa
whoIAM9x # 1926 whoIAM9x  kito410 # 1933 kito410  2023-09-14 15:41:55 Tới lượt Đỏ đi Hòa
whoIAM9x # 1926 whoIAM9x  1111 # 1932 1111  2023-09-14 15:24:33 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng

Bình luận

Top