Chiếu!
Courses
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

173 thế cờ, tạo mới ngay

Thương hải di châu
Test
Long phiên hải để
Diêm xa khốn ký
Quốc thứ binh cường
Thoái nhàn bộ phạt

300 ván cờ đang thi đấu

LÊ ĐĂNG HY KHÁNH # 2364 LÊ ĐĂNG HY KHÁNH  2024-05-11 14:38:44 Tới lượt Đen đi
Ohmni # 5 Ohmni  Kambria # 2 Kambria  2024-05-11 14:18:58 Tới lượt Đen đi
Boss # 4 Boss  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2024-05-11 12:03:36 Tới lượt Đen đi
hot
Boss # 4 Boss  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2024-05-11 09:48:07 Tới lượt Đen đi
eee
Kieutrangg # 2331 Kieutrangg  Phạm Văn Tý # 2330 Phạm Văn Tý  2024-04-25 16:16:09 Tới lượt Đỏ đi
aaa
Kieutrangg # 2331 Kieutrangg  Phạm Văn Tý # 2330 Phạm Văn Tý  2024-04-25 10:12:26 Tới lượt Đen đi

281 ván cờ đã đấu xong

NHAN DANG # 2393 NHAN DANG  Duydk # 2394 Duydk  2024-05-23 12:23:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dat
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 20:55:54 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-24 00:01:56 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:50:25 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nxl
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:46:21 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng

Bình luận

Top