Xiangqi Shop
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

HẾT TRẬN

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

Dốd
thế giang hồ
Đăng cao lý hiểm
Lạc mã đình tham
Phan viên ngọa triệt
Thanh đình điểm thủy

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Anam92 # 1971 Anam92  ken # 1973 ken  2023-10-04 21:21:31 Tới lượt Đen đi
Anam92 # 1971 Anam92  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:14:25 Tới lượt Đen đi
tamz1992 # 1959 tamz1992  Ha Minh # 1968 Ha Minh  2023-10-02 00:36:46 Tới lượt Đỏ đi
1
saki132 # 1957 saki132  Tú Như # 1967 Tú Như  2023-10-01 23:37:20 Tới lượt Đen đi
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:49:15 Tới lượt Đỏ đi
trinh # 1942 trinh  Thin # 1948 Thin  2023-09-22 09:52:58 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm sáu mươi tám ván cờ đã đấu xong

thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:25:52 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:10:19 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 11:57:58 Tới lượt Đen đi Hòa
thai hoa # 1943 thai hoa  trinh # 1942 trinh  2023-09-18 14:20:42 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
nguyenhieu # 1937 nguyenhieu  nammmmmm # 1925 nammmmmm  2023-09-15 16:42:13 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
123
quin # 1936 quin  nammmmmm # 1925 nammmmmm  2023-09-15 16:09:36 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top