Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

HẾT TRẬN

Giải cờ thế

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

117 thế cờ đặc sắc

Biến hiện xuất hoạt
Biến hiện xuất hoạt
Tuyết dạ phỏng hiền
Tuyết dạ phỏng hiền
Biên phong kinh lỗ
Biên phong kinh lỗ
Tam khí chu du
Tam khí chu du
Tứ tướng xuất tái
Tứ tướng xuất tái
Sách mã điện quân
Sách mã điện quân
Bạo hổ bằng hà
Bạo hổ bằng hà
Mãnh hổ nhập sơn
Mãnh hổ nhập sơn
Dư đoạt hữu quyến
Dư đoạt hữu quyến
Dược mã độ giang
Dược mã độ giang
Tứ ẩn châu tri
Tứ ẩn châu tri
Tuyển tướng luyện binh
Tuyển tướng luyện binh

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top