Chiếu!
Courses
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

một trăm mười ba thế cờ của kỳ thủ

Ok
bài 1
ab
â
Z2
mã xe bắt tướng

hai trăm tám mươi ba ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

đạt # 1699 đạt  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-13 05:21:04 Tới lượt Đỏ đi
đạt # 1699 đạt  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-12 05:56:07 Tới lượt Đen đi
đạt # 1699 đạt  sơn nguyễn ngọc # 1777 sơn nguyễn ngọc  2023-08-10 06:00:49 Tới lượt Đỏ đi
đạt # 1699 đạt  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-10 03:50:02 Tới lượt Đỏ đi
Thanh Y # 1848 Thanh Y  Ruan wen cheng # 1853 Ruan wen cheng  2023-08-09 22:11:59 Tới lượt Đỏ đi
đạt # 1699 đạt  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-09 09:36:20 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đã đấu xong

sơn nguyễn ngọc # 1777 sơn nguyễn ngọc  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-13 06:33:12 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
sơn nguyễn ngọc # 1777 sơn nguyễn ngọc  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-13 06:28:32 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
000
sơn nguyễn ngọc # 1777 sơn nguyễn ngọc  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-13 06:16:48 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
sơn nguyễn ngọc # 1777 sơn nguyễn ngọc  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-13 06:02:41 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
super pham # 1858 super pham  Hữu Anh # 1857 Hữu Anh  2023-08-12 16:41:48 Tới lượt Đen đi Hòa
Hữu Anh # 1857 Hữu Anh  super pham # 1858 super pham  2023-08-12 11:01:45 Tới lượt Đen đi Hòa

Bình luận

Top