Chiếu!
Courses
Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

173 thế cờ, tạo mới ngay

Thương hải di châu
Test
Long phiên hải để
Diêm xa khốn ký
Quốc thứ binh cường
Thoái nhàn bộ phạt

300 ván cờ đang thi đấu

Ut Hua # 961 Ut Hua  Khang lo # 971 Khang lo  2023-05-16 17:47:37 Tới lượt Đỏ đi
Việt Trần Quốc # 960 Việt Trần Quốc  Khang lo # 971 Khang lo  2023-05-16 17:41:22 Tới lượt Đỏ đi
1
Tran Van Minh # 941 Tran Van Minh  Trần Tiến Mạnh # 951 Trần Tiến Mạnh  2023-05-16 12:01:10 Tới lượt Đen đi
1
Quoc Anh Nguyen # 953 Quoc Anh Nguyen  *********hd # 958 *********hd  2023-05-15 19:42:16 Tới lượt Đỏ đi
đại kiệt tướng # 938 đại kiệt tướng  Trần Tiến Mạnh # 951 Trần Tiến Mạnh  2023-05-15 13:40:14 Tới lượt Đen đi
th
THUONG # 911 THUONG  Huy Trần # 932 Huy Trần  2023-05-15 13:39:09 Tới lượt Đen đi

281 ván cờ đã đấu xong

NHAN DANG # 2393 NHAN DANG  Duydk # 2394 Duydk  2024-05-23 12:23:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dat
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 20:55:54 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-24 00:01:56 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:50:25 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nxl
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:46:21 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng

Bình luận

Top