Chiếu!
Courses
Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

một trăm ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

sf
Bá lộng tạo hóa
Lạc mã đình tham
Diệp lạc tri thu
Nhạn kinh vân võng
Diệu trấn binh linh

hai trăm tám mươi sáu ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

koazee11222111 # 2266 koazee11222111  PThien # 2267 PThien  2024-04-02 15:31:11 Tới lượt Đỏ đi
1
nhật huy nguyễn # 2100 nhật huy nguyễn  2024-03-29 20:24:11 Tới lượt Đen đi
f
Ngọc Hữu Trần # 2253 Ngọc Hữu Trần  2024-03-25 22:39:01 Tới lượt Đen đi
c
vuhai # 2221 vuhai  Thanh Liêm # 2250 Thanh Liêm  2024-03-24 09:45:12 Tới lượt Đỏ đi
minhnhattapchoi # 2215 minhnhattapchoi  2024-03-09 21:01:28 Tới lượt Đen đi
phule85 # 2206 phule85  2024-03-07 09:58:26 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đã đấu xong

Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-24 00:01:56 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:50:25 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
nxl
Xuân Lộc # 2248 Xuân Lộc  Quyên Đỗ # 2249 Quyên Đỗ  2024-03-23 22:46:21 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
111
quang đại # 2200 quang đại  nani1716 # 2201 nani1716  2024-03-05 11:05:08 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top