Bạn đang chơi với máy

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

HẾT TRẬN

Xiangqi Shop
Cấp độ: Bình thường

Giải bàn cờ

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

hai trăm sáu mươi ba ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Tamdeptrai # 1907 Tamdeptrai  Sumo # 1917 Sumo  2023-09-05 14:36:43 Tới lượt Đỏ đi
đạt # 1699 đạt  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-27 02:43:27 Tới lượt Đen đi
đạt # 1699 đạt  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-26 02:43:06 Tới lượt Đen đi
sơn nguyễn ngọc # 1777 sơn nguyễn ngọc  đạt # 1699 đạt  2023-08-24 06:04:17 Tới lượt Đen đi
hihi123321 # 1836 hihi123321  2023-08-21 00:42:32 Tới lượt Đen đi
Lap1972 # 1880 Lap1972  2023-08-18 15:52:45 Tới lượt Đen đi

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đã đấu xong

Bound Robby # 1969 Bound Robby  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:13:10 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:26:18 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:05:59 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:25:52 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:10:19 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 11:57:58 Tới lượt Đen đi Hòa

ba mươi ba thế cờ của kỳ thủ

Nhị long nhiễu thất
Dốd
thế giang hồ
tung
Thế số 1
11

Bình luận

Top