Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Game
Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

chín mươi mốt ván cờ đang thi đấu (một kỳ thủ đang trực tuyến)

caothu # 1237 honhutrucduong Tới lượt Đen đi
kkkk1 # 788 Nghiep Dang # 1131 Egm Leo Tới lượt Đỏ đi
a1 # 788 Nghiep Dang # 1200 siro Tới lượt Đen đi

chín mươi tám ván cờ đã đấu xong

một trăm bốn mươi hai thế cờ đặc sắc

Tạc bích thâu quang
Tạc bích thâu quang
Lực khuynh địch quốc
Lực khuynh địch quốc
Trường kinh thụ thủ
Trường kinh thụ thủ
Xích tâm báo quốc
Xích tâm báo quốc
Nhập huyệt thủ hổ
Nhập huyệt thủ hổ
Thố đảm khuynh tâm
Thố đảm khuynh tâm
Binh nguyên tẩu mã
Binh nguyên tẩu mã
Long xà hỗn hải
Long xà hỗn hải
Nhị long nhiễu thất
Nhị long nhiễu thất
Mẫn miễn đồng tâm
Mẫn miễn đồng tâm

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top