Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

117 thế cờ đặc sắc

Tiền mao hậu kình
Tiền mao hậu kình
Phong điên đắc lộ
Phong điên đắc lộ
Dược lý thôn nhĩ
Dược lý thôn nhĩ
Uyên ương hí thủy
Uyên ương hí thủy
Kiển tơ tự phược
Kiển tơ tự phược
Hào soái tâm phục
Hào soái tâm phục
Phi hoàng kết lộ
Phi hoàng kết lộ
Dương hương khóa hổ
Dương hương khóa hổ
Quần hổ tranh xan
Quần hổ tranh xan
Phóng di lục hiệp
Phóng di lục hiệp
Đam tuyết điền tĩnh
Đam tuyết điền tĩnh
Cảnh cung bái tĩnh
Cảnh cung bái tĩnh

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top