Thành viên

Xếp hạng Kỳ thủ Điểm Hành động Thời điểm tham gia

326 ván cờ đang thi đấu

TT
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 22:07:14 Tới lượt Đen đi
TU
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 21:27:51 Tới lượt Đỏ đi
666
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 17:54:54 Tới lượt Đen đi
333
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 17:39:44 Tới lượt Đen đi
RotCa House # 785 RotCa House  gioinguyen123 # 786 gioinguyen123  2023-05-03 17:29:26 Tới lượt Đỏ đi
22
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 17:24:42 Tới lượt Đỏ đi

285 ván cờ đã đấu xong

Bảo Khương Vương # 2490 Bảo Khương Vương  minhhoang # 2491 minhhoang  2024-06-28 13:12:05 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
Hung # 2464 Hung  viet duc viet # 2465 viet duc viet  2024-06-18 03:22:35 Tới lượt Đỏ đi Hòa
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình  2024-05-31 19:12:34 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình  2024-05-31 19:10:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
NHAN DANG # 2393 NHAN DANG  Duydk # 2394 Duydk  2024-05-23 12:23:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dat
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top