Sảnh chờ

Tên phòng Tới lượt Kết quả Hành động Lần cuối chơi

sáu mươi bảy thế cờ của kỳ thủ

easy
Phai ma
Đc
Thiên và chú út
991
Aaa

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

admin # 1 admin  Thanh Tu Thai # 2181 Thanh Tu Thai  2024-02-28 06:08:19 Tới lượt Đen đi
babaria # 2176 babaria  2024-02-22 02:21:51 Tới lượt Đen đi
Boss # 4 Boss  2024-02-19 09:35:17 Tới lượt Đen đi
tzitapchoico # 2159 tzitapchoico  Minh Tâm Đặng # 2160 Minh Tâm Đặng  2024-02-13 13:11:39 Tới lượt Đỏ đi
Cảnh Dương # 2144 Cảnh Dương  Ngoc Hoang # 2145 Ngoc Hoang  2024-02-10 14:41:06 Tới lượt Đỏ đi
phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  thinh # 2131 thinh  2024-02-07 10:01:55 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm bảy mươi bảy ván cờ đã đấu xong

Nhân Nguyễn # 670 Nhân Nguyễn  Loc Nguyen # 671 Loc Nguyen  2023-04-25 15:13:37 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Nhân Nguyễn # 670 Nhân Nguyễn  Loc Nguyen # 671 Loc Nguyen  2023-04-25 14:52:54 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Nhân Nguyễn # 670 Nhân Nguyễn  Loc Nguyen # 671 Loc Nguyen  2023-04-25 14:07:35 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Thiệu Huy # 506 Thiệu Huy  Mai Quyên # 505 Mai Quyên  2023-04-24 23:44:53 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
Mai Quyên # 505 Mai Quyên  Thiệu Huy # 506 Thiệu Huy  2023-04-24 22:58:12 Tới lượt Đen đi Hòa
Mai Quyên # 505 Mai Quyên  Thiệu Huy # 506 Thiệu Huy  2023-04-24 22:55:05 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top