long chen# 864 long chen Namdz123123123# 1134 Namdz123123123

Quay lại sảnh chờ

HẾT TRẬN

Game

Mã phòng: c5f212f6a0fbcde607ea952bfd8c3972

Đã đấu xong

chín mươi mốt ván cờ đang thi đấu (một kỳ thủ đang trực tuyến)

caothu honhutrucduong# 1237 honhutrucduong Tới lượt Đen đi
kkkk1 Nghiep Dang# 788 Nghiep Dang Egm Leo# 1131 Egm Leo Tới lượt Đỏ đi
a1 Nghiep Dang# 788 Nghiep Dang siro# 1200 siro Tới lượt Đen đi

chín mươi tám ván cờ đã đấu xong

một trăm bốn mươi hai thế cờ đặc sắc

Chu vân chiết hạm
Chu vân chiết hạm
Thủ biên cáo qui
Thủ biên cáo qui
Khai song yêu nguyệt
Khai song yêu nguyệt
Ngũ bá tranh hùng
Ngũ bá tranh hùng
Thanh đình điểm thủy
Thanh đình điểm thủy
Trầm ngư lạc nhạn
Trầm ngư lạc nhạn
Hồng môn toái đẩu
Hồng môn toái đẩu
Phan viên ngọa triệt
Phan viên ngọa triệt
Long châu cạnh độ
Long châu cạnh độ
Đan sơn khởi phụng
Đan sơn khởi phụng
Binh mã xuất tái
Binh mã xuất tái
Kim môn đãi lậu
Kim môn đãi lậu

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee
Top