Xiangqi Shop
Thiệu Huy # 506 Thiệu Huy  Mai Quyên # 505 Mai Quyên 
Tên phòng: thieu huy

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

Quay lại sảnh chờ

HẾT TRẬN

Mã phòng: 8e3aaf19abb5cbc3eefe4db72a367c6f

Giải bàn cờ

Đã đấu xong

ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

Thủ nghĩa thành nhân
Thoái tư bổ quá
Nhập mạc chi tân
11
Thế số 1
tung

hai trăm sáu mươi bảy ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Nguyen Linh # 2065 Nguyen Linh  2023-12-04 20:47:34 Tới lượt Đỏ đi
Giang Nguyễn # 2060 Giang Nguyễn  2023-12-01 22:49:40 Tới lượt Đen đi
bsndgnmaeg # 2052 bsndgnmaeg  Nguyễn Nhật Đăng # 2058 Nguyễn Nhật Đăng  2023-12-01 21:59:08 Tới lượt Đỏ đi
mr.HamHocHoi # 1996 mr.HamHocHoi  bsndgnmaeg # 2052 bsndgnmaeg  2023-11-26 13:52:05 Tới lượt Đỏ đi
Mai Trâm # 2016 Mai Trâm  quocquoc # 2051 quocquoc  2023-11-26 12:36:26 Tới lượt Đỏ đi
T...Long # 2012 T...Long  snfjsakfsahf # 2013 snfjsakfsahf  2023-10-31 09:31:08 Tới lượt Đen đi

hai trăm sáu mươi tám ván cờ đã đấu xong

Gia Phát Huỳnh Nguyễn # 2042 Gia Phát Huỳnh Nguyễn  quocquoc # 2051 quocquoc  2023-11-26 12:38:07 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Nguyen Thai Duong (K18 CT) # 2043 Nguyen Thai Duong (K18 CT)  Lai Van Thinh (K18 CT) # 2044 Lai Van Thinh (K18 CT)  2023-11-21 02:30:18 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
T...Long # 2012 T...Long  snfjsakfsahf # 2013 snfjsakfsahf  2023-10-31 09:24:50 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
P2M
Hùng CG Channels # 1977 Hùng CG Channels  Mr Toàn # 1978 Mr Toàn  2023-10-06 17:01:02 Tới lượt Đen đi Hòa
Bound Robby # 1969 Bound Robby  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:13:10 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:26:18 Tới lượt Đen đi Hòa
Top