Chiếu!
Courses
binh55 # 2435 binh55  Cờ Thủ Văn Phú # 2441 Cờ Thủ Văn Phú 
Tên phòng: 1

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Courses

Đăng nhập

Mã phòng: 1c481066223556c01b0b99079a91c322

195 thế cờ, tạo mới ngay

1ttyikgkyufukyf
Kfjhhdha
2024-07-05
Tt
ưeaf

326 ván cờ đang thi đấu

LLL
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  LustyK # 807 LustyK  2023-05-05 19:46:42 Tới lượt Đỏ đi
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-05 17:11:23 Tới lượt Đỏ đi
d1
Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  2023-05-05 09:32:04 Tới lượt Đen đi
Kenny # 790 Kenny  Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  2023-05-04 16:56:02 Tới lượt Đỏ đi
222
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-04 15:44:54 Tới lượt Đen đi
LSN
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  Nghiep Dang # 788 Nghiep Dang  2023-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi

285 ván cờ đã đấu xong

Bảo Khương Vương # 2490 Bảo Khương Vương  minhhoang # 2491 minhhoang  2024-06-28 13:12:05 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
Hung # 2464 Hung  viet duc viet # 2465 viet duc viet  2024-06-18 03:22:35 Tới lượt Đỏ đi Hòa
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình  2024-05-31 19:12:34 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dinhle123 # 2421 dinhle123  Công Trình # 2422 Công Trình  2024-05-31 19:10:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
NHAN DANG # 2393 NHAN DANG  Duydk # 2394 Duydk  2024-05-23 12:23:00 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
dat
Đạtttttt # 2349 Đạtttttt  xam # 2348 xam  2024-05-03 22:07:22 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top