thanh tran# 1129 thanh tran Egm Leo# 1131 Egm Leo

Quay lại sảnh chờ

HẾT TRẬN

Game

Mã phòng: 13edb08b404e2f7bc4ab301401e1a9a5

Đã đấu xong

chín mươi hai ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

1 Lê Đại# 1240 Lê Đại Tới lượt Đỏ đi
caothu honhutrucduong# 1237 honhutrucduong Tới lượt Đen đi
kkkk1 Nghiep Dang# 788 Nghiep Dang Egm Leo# 1131 Egm Leo Tới lượt Đỏ đi

chín mươi tám ván cờ đã đấu xong

một trăm bốn mươi hai thế cờ đặc sắc

Chu vân chiết hạm
Chu vân chiết hạm
Thủ biên cáo qui
Thủ biên cáo qui
Khai song yêu nguyệt
Khai song yêu nguyệt
Ngũ bá tranh hùng
Ngũ bá tranh hùng
Thanh đình điểm thủy
Thanh đình điểm thủy
Trầm ngư lạc nhạn
Trầm ngư lạc nhạn
Hồng môn toái đẩu
Hồng môn toái đẩu
Phan viên ngọa triệt
Phan viên ngọa triệt
Long châu cạnh độ
Long châu cạnh độ
Đan sơn khởi phụng
Đan sơn khởi phụng
Binh mã xuất tái
Binh mã xuất tái
Kim môn đãi lậu
Kim môn đãi lậu

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee
Top