Xiangqi Shop
thanh tran # 1129 thanh tran  Egm Leo # 1131 Egm Leo 
Tên phòng: 11

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

Quay lại sảnh chờ

HẾT TRẬN

Mã phòng: 13edb08b404e2f7bc4ab301401e1a9a5

Giải bàn cờ

Đã đấu xong

ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

Thủ nghĩa thành nhân
Thoái tư bổ quá
Nhập mạc chi tân
11
Thế số 1
tung

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

mr.HamHocHoi # 1996 mr.HamHocHoi  bsndgnmaeg # 2052 bsndgnmaeg  2023-11-26 13:52:05 Tới lượt Đỏ đi
bsndgnmaeg # 2052 bsndgnmaeg  2023-11-26 13:47:49 Tới lượt Đen đi
Mai Trâm # 2016 Mai Trâm  quocquoc # 2051 quocquoc  2023-11-26 12:36:26 Tới lượt Đỏ đi
T...Long # 2012 T...Long  snfjsakfsahf # 2013 snfjsakfsahf  2023-10-31 09:31:08 Tới lượt Đen đi
333
Tuan Nhu Minh # 787 Tuan Nhu Minh  mr.HamHocHoi # 1996 mr.HamHocHoi  2023-10-16 10:16:32 Tới lượt Đỏ đi
huylee # 1980 huylee  mr.HamHocHoi # 1996 mr.HamHocHoi  2023-10-16 10:13:12 Tới lượt Đỏ đi

hai trăm sáu mươi tám ván cờ đã đấu xong

Gia Phát Huỳnh Nguyễn # 2042 Gia Phát Huỳnh Nguyễn  quocquoc # 2051 quocquoc  2023-11-26 12:38:07 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Nguyen Thai Duong (K18 CT) # 2043 Nguyen Thai Duong (K18 CT)  Lai Van Thinh (K18 CT) # 2044 Lai Van Thinh (K18 CT)  2023-11-21 02:30:18 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
T...Long # 2012 T...Long  snfjsakfsahf # 2013 snfjsakfsahf  2023-10-31 09:24:50 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
P2M
Hùng CG Channels # 1977 Hùng CG Channels  Mr Toàn # 1978 Mr Toàn  2023-10-06 17:01:02 Tới lượt Đen đi Hòa
Bound Robby # 1969 Bound Robby  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:13:10 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:26:18 Tới lượt Đen đi Hòa
Top