Chiếu!
Courses
Bạn đang tập chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Mới chơi

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

173 thế cờ, tạo mới ngay

Mãnh hổ xuất lâm
Đằng giao khởi phượng
Lữ soái ưng dương
Xuân lôi kinh trập
Chỉ lộc đạo mã
Hoạn tại cơ tịch

300 ván cờ đang thi đấu

LÊ ĐĂNG HY KHÁNH # 2364 LÊ ĐĂNG HY KHÁNH  2024-05-11 14:38:44 Tới lượt Đen đi
Ohmni # 5 Ohmni  Kambria # 2 Kambria  2024-05-11 14:18:58 Tới lượt Đen đi
Boss # 4 Boss  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2024-05-11 12:03:36 Tới lượt Đen đi
hot
Boss # 4 Boss  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2024-05-11 09:48:07 Tới lượt Đen đi
eee
Kieutrangg # 2331 Kieutrangg  Phạm Văn Tý # 2330 Phạm Văn Tý  2024-04-25 16:16:09 Tới lượt Đỏ đi
aaa
Kieutrangg # 2331 Kieutrangg  Phạm Văn Tý # 2330 Phạm Văn Tý  2024-04-25 10:12:26 Tới lượt Đen đi

281 ván cờ đã đấu xong

111
quang đại # 2200 quang đại  nani1716 # 2201 nani1716  2024-03-05 11:05:08 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
m
xuanan1712 # 2135 xuanan1712  Not # 2141 Not  2024-02-07 22:39:16 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  2024-02-07 09:09:27 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Huỳnh Lượng # 2134 Huỳnh Lượng  MATI # 2111 MATI  2024-02-04 08:27:18 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:59:11 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:40:38 Tới lượt Đen đi Hòa

Bình luận

Top